Kontakt:
Materská škola Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec; Prevádzková doba:6:00 hod. - 16:00 hod.
  Kontaktná osoba: PaedDr. Cvechová Dagmara, Telefón: 033/74 217 15 ; 0911 104 472; Email: ms.frastacka4@gmail.com


                                FAREBNÁ ŠTAFETA


Pri príležitosti Európskeho týždňa športu si pani učiteľky pripravili pre deti z našej materskej školy, v popoludňajších hodinách, štafetový beh v parku na Dilongovej ulici. Cieľom bolo podporovať u detí pohyb nielen počas jedného dňa, ale pravidelne počas celého roka nabádať deti k športovýn aktivitám. Deti sa s veľkou radosťou zapájali do behu.